Личаківський район м. Львова. ДНЗ № 12
 
опис

Англійська мова

На початковому етапі спрямовуємо зусилля на те, щоб дітлахи нас розуміли, а для цього необхідно з ними гратися.

 

  Впевнені, це дуже цікаво та корисно малюкам, адже якщо вони не все ще можуть проговорювати, то принаймні їх пасивний словник збагачується. Навчання за МАС надзвичайно легка для використання та виконання технологія. Презентація будь-якого навчального матеріалу проходить за незмінним алгоритмом:

1)   домовленість про використання асоціативного символу;

2)   перевірка розуміння;

3)   озвучення цього символу мовою, яка вивчається, з одночасним зображенням його.

 

     Пропонуємо вам ознайомитися з навчальним матеріалом, який ми використовуємо на перших заняттях.

     Очевидним є те, що вивчення іноземної для дітей будь-якої вікової категорії найдоцільніше розпочинати з виконання рухів та фізичних дій. До того ж імітація рухів – надзвичайно цікаве та легке заняття: stand (up), sit (down), lie (down), go, run, hop, fly, swim, crawl, eat, drink, sing, dance, clap (your hands), stamp (your feet), ride a bike, watch TV, cry, do morning exercises, sleep, wake up, get up, clean your teeth.

    Діти з легкістю та цікавістю зображують фізичний та емоційний стан людей і тварин, тому ми з самого початку навчання пропонуємо імітування граматичних структур:

I’m big; I’m little; I’m good; I’m bad; I’m dirty; I’m clean; I’m angry; I’m strong; I’m weak.

    Перевтілення у відомих для малюків тваринок викликає у них найпозитивніші емоції:

a cat, a dog, a mouse, a pig, a butterfly, a cow, a mouse, a fish, a horse, a fox, a rooster,    a hare, a wolf, a bear, a crocodile.

    Рекомендуємо частіше повторювати назви частин тіла та повторювати назви частин тіла та пов’язані з ними дії (торкнутися, вмитися, витерти і т.і.), адже вони близькі дітям від народження: my (your) nose, my lips, my eyes, my ears, my hands, my arms, my legs, my back, my stomach. Wash your hands (ears, lips, nose…). Touch your nose …

    Ми також поетапно опрацьовуємо навчальний матеріал типу a window, a floor, a table, a chair, a carpet, a mat, a cushion:

            а) зображуємо запропоновані лексичні одиниці мовою рухів, жестів, міміки та імітуємо певні дії з ними: Open the door! Open the window! Close the door! Close the window!

            б) виконуємо ігрові дії по відношенню до цих предметів (картки з їх зображенням або іграшкові макети): Cat, sit down on the floor (carpet, chair…). Cat, lie down on the floor… Cat, sleep on the floor…;

   Опис усіх запропонованих асоціативних символів та різноманітних прийомів роботи з ними подано у методичних рекомендаціях і посібнику «Граючись, учимось».